Gaeilge 24!

Gaeilge24!

Gaeilge24!

Bhí an spraoi ag na páistí agus iad páirteach i nGaeilge24! Maith sibh uile!

Posted in Ginearálta | Leave a comment

Nuachtlitir le fáil anseo!

Tá an eagrán is déanaí den nuachtlitir le fáil. Cliceáil anseo chun é a léamh: nuachtlitir

The latest edition of the newsletter is available. Click here to read it: nuachtlitir

Posted in Ginearálta | Leave a comment

Clarú 2013

Clarú 2013 / Enrolment 2013

Tá athas ar an mBord Bainistíochta a fhógairt go mbeidh siad ag glacadh le dhá rang naíonáin bheaga i Meán Fómhair 2013. Más mian leat labhairt faoi chlarú do 2013 nó eile, téigh i dteagmháil leis an scoil ag 0906465794 nó ag oifig4maistri@gmail.com

The Board of Management of Scoil na gCeithre Máistrí is delighted to announce that it will be accepting two Junior Infant classes in September 2013. If you would like to discuss enrolment for 2013 or beyond please contact the school on 0906465794 or oifig4maistri@gmail.com

Posted in Ginearálta | Leave a comment

An Nuachtlitir le fáil anseo

Tá an nuachtlitir is déanaí le fáil anseo:

Nuachtlitir Scoil na gCeithre Máistrí

Bain taitneamh as!

The latest newsletter is available by clicking on the above link! Enjoy!

Posted in Ginearálta | Leave a comment

Oíche Oscailte 2013

Beidh an Oíche Oscailte againn ar an 6ú Feabhra 2013 ag a 8 a chlog. Fáilte roimh cách!

Our School Open Night will take place in the school on 6th February 2013 at 8pm. All are welcome!

Posted in Ginearálta | Leave a comment

Seachtain na hEolaíochta 2012 – Maith sibh!

Míle buíochas do gach duine a ghlac páirt! Bhí seachtain den scoth againn agus beidh arís!

Posted in Ginearálta | Leave a comment

Nuachtlitir Scoil na gCeithre Máistrí

Dea-nuacht agus chuile shóirt nuacht leis – tá na Nuachtlitir ar ais!

Cnag anseo chun é a léamh: Nuachlitir Scoil na gCeithre Máistrí

Good news and every other sort of news – the Nuachtlitir is back!

Click on the above link to view it!

Posted in Ginearálta | Leave a comment

Nuacht Iontach/Great News


Tá Nuacht iontach faighte againn le déanaí. Roghnaíodh Scoil na gCeithre Máistrí thar gach bunscoil eile sa tír le bheith páirteach i dtionscnamh TFC Europacha d’arbh ainm “Living Schools Lab”. Seo go hiontach go háirithe toisc go bhfuil Seachtain na hEolaíochta á chéiliúradh againn ar scoil. Tá níos mó faoi seo ar an leathnach “Tionscnamh Living Schools Lab” ar an dtaobh dheis den bhlag. Déan seic ar Raidió Seachtain na hEolaíochta fad is atá tú ann!

We have received news that Scoil na gCeithre Máistrí has been chosen as the only  primary school in Ireland to represent the country as part of a European ICT project called “Living Schools Lab”! This is particularly good news as it coincides with our celebration of Science Week in the school. More information on this is available on the “Tionscnamh Living Schools Lab” page to the right of the blog. Check out Raidió Seachtain na hEolaíochta while you’re at it!

Posted in Ginearálta | Leave a comment

Céiliúradh Oíche Shamhna

Mar is gnáth, bhí Cóisir Oíche Shamhna ar siúl againn ag deireadh an leath-téarma agus, mar is gnáth, ba ócáid iontach é! Míle buíochas do Choiste na dTuistí a rinne job iontach air arís i mbliana. Bhain gach duine idir páistí agus múinteoirí an-thaitneamh as!

Cinnte tá an sos tuilte againn tar éis téarma gnóthach idir spóirt, cuairteoirí, plandáil, pleanáil agus roinnt oibre ranga leis!! Beidh an scoil ar oscailt arís ar an 5 Samhain agus gach duine ag tnúth go mór le Seachtain na hEolaíochta a bheidh ar siúl 15-16 Samhain.

Bain taitneamh as an saoire agus bígí cúramach!

Posted in Ginearálta | Leave a comment

Cúrsaí Spóirt

Agus an blian nua tosaithe tá cúrsaí spóirt faoi lán sheoil. Tá na comórtaisí bliantúil ag dul ar aghaidh mar is gnáth. D’imir na buachaillí sa bhliots iomáint an seachtain seo caite san AIT agus d’éirigh go hiontach leo – bhuaigh siad i gcoinne Tubberclaire agus St. Mary’s. Beidh bliots eile roimh Nollaig agus an-seans ag na iomáinithe rud éicint a bhuacaint!

Faraor, ní raibh an t-ádh céanna ag na gcailíní sa pheil. Chaill siad an chéad cluiche i gcoinne Tubberclaire an seachtain seo. Tar éis a bheith ag buacaint le ceithre cúilíní ag leath ama ba mhór an díomá a bhí orthu an cluiche chailliúint sa cheathrú deireadh nuair a bhfuair Tubberclaire dhá chúl amharacha. Beidh lá eile ag na bPaoraigh a chailíní!

Ná déan dearmad, tá peil na gcailíní ar siúl gach Luain, iomáint/camogie ar siúl ar an Máirt agus peil na buachaillí lenár James Horan féin ar an gCéadaoin! Bí páirteach!

Posted in Ginearálta | Leave a comment